Jinshan Peasant Paintings

Deze plattelandsschilderijen zijn een fantastische voorbeeld van volkskunst in de Jiangnan-regio. Deze vorm van volkskunst werd geïnnoveerd door boeren in Jinshan, een district in Shanghai. Zo is de naam “Jinshan Peasant Paintings” ontstaan. Deze kunst valt nu onder het ontastbaar cultureel erfgoed van Shanghai.

De plattelandsschilderijen dateren uit de late jaren 70, toen kunstdocenten van Jinshan een dorp in hun district bezochten waar volkskunst goed bewaard was. Ze waren onder de indruk van het kleurrijke borduurwerk, de papierknipkunst, het hout- en baksteenkerven, kleibeelden enzovoort. Die nieuwe inspiratie gebruikten ze om boerenschilderijen te creëren. Met overdreven stijlen, kleuren en vormen weerspiegelen deze werken van verhalende schilderkunst de traditionele gewoonten en het leven van boeren in de Jiangnan-regio.

In 1980 werd de eerste Jinshan Peasant Paintings-tentoonstelling gehouden in het National Art Museum of China. De artistieke stijl en rijke inhoud oogstten veel lof van het Ministerie van Cultuur. Jinshan Peasant Paintings werd een nieuwe trend in de kunsten en heeft een blijvende impact gehad op het cultureel erfgoed en de moderne volkskunsten van China.