Kinderdag vieren: het Shanghai Puppet Theatre

Kinderdag wordt internationaal gevierd op 1 juni. Nu die datum nadert, deelt het Chinees Cultureel Centrum in Brussel enkele poppenspelvideo’s van het Shanghai Puppet Theatre ter ere van Kinderdag.

Het gezelschap, opgericht op 1 juni 1960, heeft als missie om plezier te brengen in het leven van kinderen. Het Shanghai Puppet Theatre heeft al veel populaire producties op poten gezet. Vandaag nemen we een kijkje naar “The Toad and the Geese” en “Mr. Dongguo and the Wolf”. De poppen worden gemaakt aan de hand van traditionele Chinese papiervouwtechnieken.

“The Toad and the Geese” gaat over een paar ganzen die de liefdevolle ouders zijn van vier eieren bij een lotusvijver. Hoe verschijnt de pad dan ten tonele? Kijk hier om te zien hoe het verhaal zich afspeelt.

“Mr. Dongguo and the Wolf” is gebaseerd op een bekende Chinese fabel. Het vertelt het verhaal van de minzame geleerde Mr. Dongguo, die de wolf helpt, maar bijna opgegeten wordt.

“Red Silk Dance” is een prachtige opvoering die toont dat een poppenspel ook emoties kan uitdrukken. Dit stuk is gebaseerd op het legendarische verhaal van “Butterfly Lovers”.

“Forbidden City” is een mini-poppentoneel van 1990. Deze amusante opvoering toont de traditionele technieken van poppenspelers en schenkt bijzondere aandacht aan karaktervorming.

“Lion Dance” is de poppenspeltegenhanger van deze traditionele volkskunst. Leeuwendansen zijn een mix van gevechtsport en dans, geweldig geïnterpreteerd in deze vrolijke opvoering.