Gebruiksvoorwaarden

Website-inhoud

De Website van het Chinees Cultureel Centrum (hierna de “Website” genoemd) en alle elementen beschikbaar op de Website zijn de exclusieve eigendom van het Chinees Cultureel Centrum (hierna het “Centrum” genoemd). Het is strikt verboden om enige inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Centrum. De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto’s, films, grafische vormgeving en andere elementen van de Website zijn dan ook auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, overname, vertaling, publieke communicatie, aanpassing van de gehele of een onderdeel van de Website in elke vorm en door elk middel, elektronisch of anders, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum. Elke inbreuk op deze rechten kan resulteren in een burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. Het opnemen van hyperlinks naar de gehele Website of onderdelen van de Website is toegelaten, indien er voor gebruikers geen verwarring ontstaat tussen de Website en andere websites.

Privacy en databescherming

Het verwerken van persoonlijke data en het beheren van de leden van het Centrum is onderhevig aan de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer een gebruiker zich registreert als lid moet hij/zij de familienaam, voornaam en e-mailadres opgeven. Andere velden zoals het telefoonnummer, adres en interesses zijn optioneel en zullen voornamelijk gebruikt worden om de activiteiten die door het Centrum aangeboden worden beter te richten. Eens een gebruiker geregistreerd is op de Website ontvangt hij/zij automatisch een e-mail waarin hij/zij geïnformeerd wordt dat zijn/haar aanvraag ontvangen werd maar nog bevestigd moet worden door het Centrum. Het Centrum behoudt zich het recht voor om een registratie op zijn Website af te wijzen.

De gebruiker wordt geïnformeerd over de beslissing van het Centrum betreffende zijn/haar registratie in een daarop volgende e-mail. Eens de registratie bevestigd werd door het Centrum heeft de gebruiker toegang tot zijn/haar persoonlijk profiel. De gebruiker kan vervolgens de informatie van zijn/haar persoonlijk profiel vrij bewerken of verwijderen.

De data die verzameld wordt tijdens de registratie wordt opgeslagen in de database van het Centrum, dat ermee akkoord gaat om, als de eigenaar van de data, deze niet aan een derde door te geven. Registreren als lid genereert tevens een automatische inschrijving op de nieuwsbrief van het Centrum. Indien gewenst kan de gebruiker zich uitschrijven op de nieuwsbrief door op de link te klikken die hiertoe voorzien wordt en die aan elke nieuwsbrief toegevoegd wordt. Indien een lid beslist om de nieuwsbrief te annuleren, behoudt het Centrum zich desondanks het recht voor om zijn/haar gegevens te bewaren. Het Centrum behoudt zich tevens het recht voor om zijn leden per e-mail te informeren omtrent wijzigingen in zijn eigen diensten en elke wijziging in de gebruiksvoorwaarden.

Cookies

Deze Website gebruikt cookies. De code die de cookie bevat wordt gebruikt om een computer te herkennen tijdens een later bezoek aan de Website. De cookie wordt onder andere gebruikt om de taal- en weergavevoorkeuren van de gebruiker te herkennen zodat de Website bij een volgend bezoek onmiddellijk verschijnt in de taal- en weergavevoorkeuren die voordien werden geselecteerd.

De verzamelde informatie is anoniem en laat niet toe om een persoon te identificeren. Het is dus inderdaad zo dat de informatie van cookies niet in verband gebracht kan worden met een familienaam en/of voornaam omdat deze geen persoonlijke data bevatten.

Cookies worden beheerd door de browser. Het gebruik van cookies vergt een voorafgaande en expliciete toestemming. De gebruiker kan steeds terugkomen op zijn toestemming en kan op elk moment cookies afwijzen en/of verwijderen door de browserinstellingen te wijzigen. Sommige instellingen kunnen echter vermoedelijk de navigatie op de Website van het Centrum beïnvloeden of zelfs de toegang tot bepaalde diensten verhinderen.

Verantwoordelijkheid

Het Centrum neemt de grootst mogelijke zorg bij het creëren en updaten van zijn Website. Desalniettemin kan het Centrum de precisie, volkomenheid en accuraatheid van de vertaalde informatie niet garanderen. Het kan bovendien niet garanderen dat de Website steeds volledig zal zijn en dat het op elk vlak en op een regelmatige basis geüpdatet zal worden. De informatie die op deze Website getoond wordt kan tikfouten of inhoudelijke onvolkomenheden bevatten. Het Centrum neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Website en het gebruik ervan. Het Centrum zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van het hacken door een derde wat kan leiden tot een verandering van de informatie op de Website, of in het geval van overmacht.

Het Centrum neemt bovendien ook geen verantwoordelijkheid in verband met problemen die ondervonden worden bij het openen van de Website. Alle bestanden die gedownload worden van de Website zijn geheel op eigen risico voor de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn/haar computer of enig verlies van gegeven als gevolg van het downloaden. In het algemeen kan het Centrum in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor zowel directe als indirecte schade of enige andere schade van elke andere aard als gevolg van het gebruik of het onmogelijk gebruik van de Website, of de verantwoordelijkheid nu wel of niet contractueel is, strafbaar of quasi-strafbaar, of indien het gebaseerd zou moeten zijn op strikte verantwoordelijkheid of elke andere mogelijkheid, en dit zelfs indien het Centrum geadviseerd zou moeten zijn van de mogelijkheid van zulke schade. Het Centrum zal in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor de acties van gebruikers.

Andere

Alle bepalingen van deze huidige overeenkomst zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving. Elk dispuut dat voortkomt uit deze overeenkomst en dat niet via verzoening opgelost kan worden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.