China Talk: “China Future: the China Model and the West”

China Talk, de nieuwe reeks conferenties en debatten, georganiseerd door Atlas International Culture in het Chinees Cultureel Centrum, kende een groot succes op zijn eerste editie van woensdag 6 juli. Meer dan honderd aanwezigen van verschillende achtergrond verzamelden om het evenement bij te wonen en te luisteren naar de twee beroemde sprekers, namelijk Dr. Zhang Weiwei, die voor de gelegenheid helemaal uit China komt, en de Britse auteur en docent Mr. Martin Jacques.

Het onderwerp van deze eerste China Talk weerspiegelt de actualiteit. In een tijd waarin Europa, geschokt door een reeks opeenvolgende politieke en economische crisissen, in toenemende mate bekritiseerd word, werd de aandacht van het publiek door de sprekers gevestigd op het Chinese economische, politieke en sociale ontwikkelingsmodel, wat volgens hen een bijdrage kan leveren aan het debat omtrent het Europese systeem. Wat als China een inspiratie kon bieden voor Europa om een uitweg te vinden uit de huidige patstelling? Wat zouden we kunnen leren van alternatieve concepten zoals de meritocratie? Op welke andere manieren zou Europa de bezorgdheden van zijn burgers en politici kunnen beantwoorden? De twee opinieleiders bespraken al deze zaken voor een aandachtig publiek.

Dr. Zhang Weiwei is de directeur van het China-Instituut van de prestigieuze Fudan Universiteit, en een ervaren intellectuele en politieke adviseur van de Chinese elite. Hij demonstreerde de economische en sociale successen van China’s systeem met een aantal specifieke cijfers. Als groot voorstander van de meritocratie, onderlijnde hij tevens het belang van het doorlopende consultatieproces van de Chinese overheid, dat aan de basis ligt van het Chinese systeem.

Als gewaardeerd spreker en specialist in China-studies, gaf Mr. Martin Jacques en gedetailleerde analyse van de huidige situatie in Europa. Volgens hem zou de efficiëntie van het Chinese model een inspiratie kunnen zijn voor Europese bestuurders om naar de hedendaagse problemen te kijken vanuit verschillende perspectieven. Bovendien zouden sommige elementen van het Chinese Model een hulp kunnen zijn voor de Europese constructie, zolang deze aangepast zijn aan de Westerse context. Met deze suggesties beëindigde hij het eerste luik van de conferentie.

De twee toespraken kregen heel wat interesse van het publiek, en de aanwezigen namen dan ook actief deel aan de Q&A-sessie in het einde van de namiddag. Deze sessie werd gemodereerd door Shada Islam – Director of Policy Studies bij denktank Friends of Europe – en gevoed door de bijkomende tussenkomsten van Laurence Vandewalle (vermaard sinologe) en van Sylvain Plasschaert, Emeritus Professor in internationale economie met specialisatie op China. Het daaropvolgende debat zorgde voor een boeiende gedachtenwisseling tussen de sprekers en het publiek .

China Talk, dat de bedoeling heeft om het debat en een reflectie omtrent kwesties met betrekking tot China aan te zwengelen, positioneerde zich als een belangrijk evenement van het Chinees Cultureel Centrum in Brussel. Dit initiatief werd toegejuicht door zowel het publiek als de sprekers, die het belang van dit platform in de hedendaagse maatschappij benadrukten, om zo politieke, culturele en economische kwesties met betrekking tot China effectief te kunnen aanpakken.

Interview van Dr. Zhang Weiwei, door Brussels Diplomatic