Shanghai Through Their Eyes – Alexander Filippov

Alexander Filippov is een Russische tubaspeler die als Eerste Tuba voor het Shanghai Symphony Orchestra speelt. Hij is al 22 jaar in Shanghai en heeft veel veranderingen gezien in de stad en het artistieke leven daar. Hij praat over zijn voorliefde voor pingpong, wat hij naar hartenlust kan spelen in Shanghai.