A Modern Tale of Friendship Through Art: “Chinese Ink and Its Journey to the West”

Vanaf 19 maart tot en met 13 april 2018 verwelkomt het Chinees Cultureel Centrum in Brussel de tentoonstelling “Chinese Ink and its Journey to the West” als symbool voor de sterke relatie tussen China en Europa. Ter gelegenheid van deze exhibitie werd op vrijdagavond 16 maart een officiële openingsceremonie georganiseerd in aanwezigheid van prominente gasten.

Het is met veel plezier dat 150 gasten de inauguratie van de tentoonstelling “Chinese Ink and its Journey to the West” op vrijdag 16 maart 2018 bijwoonden. De tentoongestelde kunstwerkengeven verschillende thema’s weer, zoals de gewassen-inkt techniek, thema’s zoals vormen, bloemen, vogels, dieren en veel meer.

Elk van de stukken werd door de Europese studenten van kunstenaar ZHANG Wenhai gerealiseerd, die allemaal een verschillende achtergrond, leeftijd en cultuur hebben. De diversiteit in deze groep symboliseert de rijke en levendige interculturele uitwisselingen tussen het Westen en het Oosten. Om die reden was het Chinees Cultureel Centrum in Brussel verheugd om de heer ZHANG Wenhai en zijn Europese studenten te verwelkomen om hun werk tentoon te stellen en te delen met het publiek. Prominente gasten zoals de heer LI Jianmin en de kunstenaar de heer ZHANG Wenhai, vereerden het Centrum met hun aanwezigheid.

De openingsceremonie begon met een welkomstwoord door de heer TAN Shu, Directeur van het Chinees Cultureel Centrum in Brussel, die de heer ZHANG Wenhai en zijn studenten feliciteerde voor hun uitmuntende werk. “Het is een waar genot om de tentoonstelling van het werk van onze Europese vrienden bij te wonen, samen met liefhebbers van de Chinese cultuur uit heel Europa, en om samen met hen de vruchten van hun jarenlange inspanningen te plukken”, aldus de Directeur. Vervolgens moedigde hij de buitenlandse vrienden aan om “hun passie voor de Chinese cultuur en hun volharding om success te bereiken, te behouden”. Om te besluiten wenste hij veel succes aan de tentoonstelling en benadrukte hij het feit dat “maatschappijen rijker en kleurrijker zijn geworden door wederzijdse uitwisseling van kennis”.

De Directeur werd gevolgd door de heer LI Jianmin, Minister-Counsellor voor de Missie voor de Volksrepubliek China in de Europese Unie, die de organisatie van zulke tentoonstellingen aanmoedigde omdat “ze het publiek de visuele en emotionele aspecten van de kunstwerken laten ontdekken en iedereen door de subtiele schoonheid van de Aziatische kunst verbinden”. “Deze evenementen vormen unieke gelegenheden om inspirerende verhalen te delen”, besloot hij.

De heer ZHANG Wenhai maakte van de gelegenheid gebruik om eerst zijn dankbaarheid naar het Centrum en de gasten uit te spreken, om vervolgens kort zijn tien jaar lange avontuur in België uit te leggen. Hij heeft ook het belang van de verspreiding van cultuur benadrukt, een plicht die hij en zijn studenten uitvoeren. De Chinese schilderkunst en kalligrafie artiest eindigde zijn toespraak met een dankwoord gericht aan zijn studenten: “De inzet waarmee de studenten hun werk hebben aangepakt en de weergegeven thema’s hebben geschilderd, toont een grote waaier aan emoties. Het was een uiterst positieve ervaring om hen tijdens hun inspanningen te kunnen begeleiden. Ik ben heel trots om met hen te kunnen werken.”

Mevrouw Thérèse Zaremba-Martin, één van ZHANG Wenhai’s studenten, heeft ook een toespraak gebracht om haar dankbaarheid namens alle studenten tegenover de meester uit te spreken. “Ik was op zoek naar dimensie in mijn kunst en hij heeft de deuren van de Chinese schilderkunst en kalligrafie voor mij geopend. Hij heeft me geholpen om de kenmerken van deze kunst te begrijpen dankzij open uitwisselingen”, zei zij. Deze Frans-Belgische vrouw kent de meester reeds zeven jaar en was bij de eerste studenten om zich aan te sluiten bij de lessen. Na meer dan drie jaar hard en geduldig werken is het haar gelukt om één van de Chinese meesterwerken genaamd Dwelling in the Fuchun Mountains te reproduceren. Dit kunsttype is één van de meest ingewikkelde types omdat het een diep inzicht in de Chinese filosofieën en het Boeddhisme vergt; een inzicht dat mevrouw Zaremba-Martin goed heeft kunnen begrijpen en weergeven in haar werk. De heer ZHANG Wenhai heeft haar letterlijk en figuurlijk begeleid in deze geweldige reis, wanneer hij met haar reisde naar het dorpje van de Fuchun Mountain om de echte natuur van het schilderij te voelen.

De openingsceremonie werd afgesloten met de donatie van ZHANG Wenhai’s schilderij “Memory of Places (迁土)” aan het Chinees Cultureel Centrum in Brussel. Het schilderij heeft een heel persoonlijke waarde voor de meester omdat zijn verschillende percepties van China er worden afgebeeld met een zeer uitgewerkte kunsttechniek. Met dit kunstwerk wil hij benadrukken dat het geheugen sterk wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de leeftijd en de cultuur.

Na de openingsceremonie werd een receptie gehouden waarbij de gasten hun ideëen over de kunstwerken met elkaar konden delen, terwijl zij genoten van een hapje en een drankje. De studenten waren aanwezig en deelden hun visies met het publiek. Voor velen onder hen zijn kunstpraktijken relaxerend door de nauwe relatie met Boeddhisme en andere filosofieën. De ingewikkelde technieken in combinatie met de nauwkeurige en fijne gebaren vormen een unieke en interessante mix  die de studenten bewonderen. In de Chinese kunst telt elk detail en heeft elke streep een betekenis. Dankzij duidelijke en pedagogische uitleg kan de meester ZHANG Wenhai de belangstelling van zijn studenten voor Chinese cultuur aanwakkeren en hen boven zichzelf helpen uitstijgen.

Alle gasten waren het er over eens dat de heer ZHANG Wenhai en zijn studenten in hun doel waren geslaagd: ze hebben immers zowel hun passie en hun enthousiasme voor de Chinese cultuur als hun emoties via hun kunst met het publiek kunnen delen . Het nieuwgierige publiek heeft tijdens deze tentoonstelling van een reis door tijd en cultuur kunnen genieten.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Chinese Ink and its Journey to the West” waren de heer ZHANG en mevrouw Zaremba-Martin uitgenodigd door de beroemde Belgische radio “Pure FM” om hun kunst voor te stellen.

Interview begint op minuut 13:45

https://www.rtbf.be/auvio/detail_drugstore-digital?id=2326628