Het Anji Pavilion van het Zhejiang Museum of Natural History

Het Zhejiang Museum of Natural History is een nationale eersteklasmuseum. Op 28 december 2018 werd het Anji Pavilion van het museum geopend voor het publiek.

Het Anji Pavilion is gelegen in het arrondissement Anji, provincie Zhejiang. Het bestaat uit zes hoofdpaviljoenen: Geology Hall, Behring Hall, Marine Hall, National Art Hall, Dinosaur Hall en Ecological Pavilion. Daarnaast is er ook een 4D-bioscoop, een natuurverkenningscentrum, een speciale tentoonstellingszaal enzovoort.

 

Ecological Pavilion – De roep van heldere wateren en weelderige bergen

Onder het thema “De roep van heldere wateren en weelderige bergen” zet het Ecological Pavilion drie units op: “Levensonderhoudsysteem – ecosysteem”, “Waarde van ecosystemen” en “Ecologisch Zhejiang”. Het concept van ecologische samenlevingen van “Groen water en groene bergen zijn gouden bergen en zilveren bergen” deelt wetenschappelijke ecologische kennis aan de hand van scènes, multimedia, interactieve installaties en andere tentoonstellingsmethodes.

 

Behring Hall – Verre dialogen

De Behring Hall bevat vijf onderdelen: “Heet Afrika”, “Koud Noord-Amerika”, “Broederlijke affiniteit”, “Adaptieve evolutie” en “Crisis en hoop”. Door verschillende eco-omgevingen en diersoorten in Afrika en Noord-Amerika te contrasteren toont de zaal een kleurrijke natuur, van tektonische verschuivingen en zeespiegelfluctuatie tot de verspreiding van dieren en adaptieve evolutie. Bezoekers maken kennis met levens in een grotere ruimtelijke-temporele schaal en verstaan en respecteren natuur en biodiversiteit.

 

Marine Hall – Eeuwig donkerblauw

De Marine Hall biedt bezoekers een verkennende tocht van ondiepe wateren tot diepe oceanen in een driedimensionale ervaringsruimte. Het begint met een proloog “Bron van leven” en gaat verder met acht units, namelijk “Stijgen en dalen van getijden”, “Algenbos”, “Koraalwereld”, “Uitgestrekte oceanen”, “Naar de diepe zee”, “Pooloceanen”, “Blauw Zhejiang” en “Blauwe Missies”.

 

Dinosaur Hall – Terug naar het tijdperk van dinosauriërs

De Dinosaur Hall stelt de meest representatieve dinosauriërs van de wereld en hun levens tentoon. In detail bekijkt het dinosauriërs in Zhejiang. In een tijdlijn introduceert de zaal de meest representatieve dinosauriërs van het Trias, de Jura en het Krijt aan de hand van zowel fossielen, volledige skeletreconstructie, gerestaureerde modellen, diorama en multimedia, als de fysiologie en naasten van dinosauriërs.

 

Natural Art Hall – De schoonheid van de natuur

Betuigend van de schoonheid van de natuur en menselijke wijsheid integreert de Natural Art Hall vijf units: “Universum/fenomenen”, “Alles in de natuur”, “Het geluid van de natuur”, “Interpretatie van schoonheid” en “Respect voor de natuur”. De natuur voorziet materiële bronnen voor de overleving van mensen en beurt de ziel op met verschillende vormen van schoonheid. Het uitgangspunt van deze zaal is de zoektocht naar schoonheid in de natuur. Via kleuren, materialen, texturen en structuur toont de zaal de schoonheid, van het universum, de aarde en het leven. De bezoekers worden geïnspireerd om schoonheid te ontdekken en voelen, om de natuur te appreciëren en om te reflecteren over de harmonieuze symbiotische relatie tussen mens en natuur.

 

Geology Hall – Het gebied van Zhejiang in een periode van twee miljard jaar

De Geology Hall begint bij “Een lange tocht” en toont verhalen die zich in Zhejiang afspelen in vier delen, zijnde “Het oude gebied van Zhejiang”, “Global Boundary Stratotype Section and Point in Zhejiang”, “Bekkens en vulkanen” en “Moderne morfogenese en prehistorische volkeren van Zhejiang”. Vanuit een perspectief van ruimte-tijd onthult deze zaal op levendige wijze kennis over de aardstructuur, geologische leeftijd, biologische evolutie, continentale transformatie en klimaatverandering in een epos van twee miljard jaar op het gebied van Zhejiang.

 

4D-bioscoop

De 4D-bioscoop introduceert trillen, vallen, blazen, water sproeien en andere special effects, zoals rook, foto-elektriciteit, bubbels en meer. Het publiek voelt de kracht van wetenschap en technologie in de vorm van visuele, auditieve en andere aspecten via een degelijke populaire film voor wetenschapsonderwijs, die met entertainment de geest verruimt.

 

Natuurverkenningscentrum

Het natuurverkenningscentrum heeft een verkenningsruimte voor een kinderen, een levensverkenningsruimte, een klas voor natuurlijke kunst en een audiovisuele klas. Het doel is om de interesse en nieuwsgierigheid van kinderen en tieners voor het verkennen van de natuur aan te wakkeren door een ruimte te creëren voor kinderen, tieners en families om in contact te komen met modellen.

 

Officiële website: www.zmnh.com