Opening van de tentoonstelling “New China”

Het Chinees Cultureel Centrum host de tentoonstelling “New China, Hedendaags Chinees Porselein” van 13 april tot en met 18 mei. Voor deze gelegenheid werd vlak voor de opening een symposium over keramiek en Chinees porselein georganiseerd, waarbij een aantal opmerkelijke kunstwerken door iedereen bewonderd konden worden.

Op dinsdag 12 april was het Chinees Cultureel Centrum gastheer voor een colloquium over porselein, gevolgd door de opening van de tentoonstelling “New China”. De curator van de toonstelling, CHEN Haibo, en zes artiesten vereerden de twee activiteiten die georganiseerd werden voor deze tentoonstelling met hun aanwezigheid. Onder hen waren ZHOU Guozhen – die 85 is – en zijn dochter ZHOU Fang, LU Yunhua, WEI Jiansong, ZHAO Qiang en ZHU Zhechi.

Het colloquium begon met twee presentaties, gevolgd door een uitwisseling tussen Belgische en Chinese artiesten. De curator CHEN Haibo introduceerde de tentoongestelde kunstwerken en de lange geschiedenis van Chinees porselein, terwijl Laurence BERNARD, professor aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel, een presentatie gaf over de invloed en de evolutie van keramiek. Het porselein kwam uit China naar Europa en had dan ook een grote invloed in het Westen. Volgens Eve VAUCHERET, keramist en oprichter van de Studio Porcepolis, blijven de Chinezen meesters in het porselein en tonen de tentoongestelde kunstwerken een perfecte beheersing van de kunst.

‘s Avonds werd de opening gehouden in de aanwezigheid van de artiesten, curator CHEN Haibo, directeur van het Centrum YAN Zhenquan, Cultureel Raadgever van de Chinese Ambassade in België XIANG Shihai en de voorzitter van de China-Belgium Association Hans VAN DUYSEN. CHEN Haibo zei te hopen dat de tentoonstelling liefhebbers van keramiek zal behagen, en dat experts  iets nieuws zullen kunnen bijleren. De vernissage eindigde met drie prachtige geschenken, waarbij drie kunstwerken aangeboden werden: een porseleinen vaas van WEI Jiansong aan de Musea van het Verre Oosten (ook bekend al het “Chinees Paviljoen”), een porseleinen vaas van ZHU Zhechi aan het Chinees Cultureel Centrum, en uiteindelijk ook een porseleinen bord van ZHAI Qiang aan de Chinese Ambassade in België.