Heel wat bijzondere gasten verzamelden voor de openingsceremonie van de internationale tentoonstelling « Art & Peace »

Op dinsdag 6 december opende het Chinees Cultureel Centrum zijn nieuwste en laatste tentoonstelling van het jaar : « Art & Peace, The International Tour Exhibition of Contemporary Chinese Works of Art » (Kunst & Vrede, De Internationale Tentoonstellingstour van Hedendaagse Chinese Kunstwerken »). De tentoonstelling verzamelt het werk van Chinese artiesten die deelnamen in de vorige edities van de Beijing International Art Biennale : een must om te zien !

Onze moderne samenleving, de uitdagingen van de klimaatverandering, oorlog, terrorisme, maar ook China’s traditionele cultuur, stadsleven en oude gebruiken zijn maar enkele van de verschillende hedendaagse onderwerpen die voorgesteld, gedeconstrueerd of geherinterpreteerd worden in de schilderijen, beeldhouwwerken, gravures of collages die tentoongesteld worden tot en met 19 december in het Chinees Cultureel Centrum.

Ter gelegenheid van deze nieuwe tentoonstelling, genaamd « Art & Peace », had het Centrum de gelegenheid om de heer LIU Dawei en de heer XU Li te verwelkomen, respectievelijk de Voorzitter en Vice-Voorzitter van de China Artists Association, een nationaal orgaan dat opgericht werd in 1949, met hoofdkwartier in Beijing, dat nu niet minder dan 6000 leden telt. Met de aanwezigheid van deze prominente vertegenwoordigers van China’s hedendaagse kunstscène werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een seminarie omtrent het topic te organiseren, en de Beijing International Biennale te introduceren aan Belgische en Europese artiesten, professoren en experts op het vlak van hedendaagse kunst.

Een High-level Seminarie over de Beijing International Art Biennale ( 中国北京国际美术双年展)

Een aantal befaamde gasten uit China en België namen deel aan deze interculturele dialoog over hedendaagse kunst, waarbij deze deelnemers rond de tafel zaten :

Chinese delegatie:
Mr. LIU Dawei 刘大为, Voorzitter van de China Artists Association
Mr. XU Li 徐里, Uitvoerend Vice-Voorzitter van de China Artists Association
Mr. Li Jianmin 李建民, Minister-Counselor van de Volksrepubliek China aan de EU
Mr. LIU Zhong 刘中, Directeur van het Internationale Departement van de China Artists Association
Mr ZHANG Xue 张雪, Staflid van het Internationale Departement van de China Artists Association
Mr. WANG Zhiping 王治平, Professor van de School voor Schone Kunsten in de Inner Mongolia Normal University
Mr ZHAO Xinping 赵新平, Vice-professor van de Faculteit voor Kunst en Design in de Xi’an University of Technology

Belgische delegatie:
Mr. Michel BAUDSON, Eredirecteur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel en curator van de tentoonstelling “Chine Ardente”  Bergen 2015
Mr. Jean-Marie SIMONET, Directeur van het Belgisch Instituut voor Hogere Chinese Studiën
Mrs Laurence BERNARD, kunsthistoricus, professor bij de Universiteit Saint-Louis in Brussel
Ms. Pauline EMOND, Kunstenaar, afgestudeerd van de École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre (ENSAV) of Brussels en de Royal College of Art of London
Ms. Annabelle MILON, afgestudeerd van de École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre (ENSAV) of Brussels en laureate van de 2016 Prix Louis Schmidt

Dit seminarie begon met een gedetailleerde presentatie door de heer XU Li van de Beijing International Art Biennale, die sinds 2002 georganiseerd wordt en gesponsord wordt door de China Federation of Literary and Arts Circles, het Beijing Stadsbestuur en de China Artists Association. Het is China’s internationale kunsttentoonstelling van het hoogste niveau, van de grootste omvang en met het grootste publiek. Het evenement trekt dan ook beroemde kunstenaars aan uit de hele wereld : Robert Combas (Frankrijk), Anselm Kiefer (Duitsland), Tony Cragg (UK), Omar Galliani (Italië) enzovoort, die in hun werk focussen op de kenmerken van onze moderne samenleving, de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt, gebeurtenissen die in de wereld plaatsvonden… De laatste editie in 2015 stelde 685 werken tentoon uit 96 landen. De volgende Biennale, die gehouden wordt in 2017, krijgt als centraal thema « De Zijderoute en de Beschavingen van de Wereld ».

De heer Baudson noemde de verschillende en vruchtbare samenwerkingen die hij had met Chinese artiesten, zowel in China als in Europa, tot en met de tentoonstelling « Chine Ardente » die hij co-cureerde. Deze tentoonstelling werd gehouden in Bergen en 2015, en omvatte beeldhouwwerken door ongeveer 20 Chinese artiesten sinds de jaren ’70 tot vandaag. De monumentale kunstwerken werden tentoongesteld in de Ancient Abattoirs en toonden reeds China’s opkomst in de hedendaagse kunstscène.

Mevrouw Edmond, een jonge artieste, was voor deze gelegenheid een perfecte brug tussen de twee presentaties, aangezien ze het gezelschap de kans gaf om beter te begrijpen wat het exact betekent voor Chinese en Europese artiesten om aan een gemeenschappelijk artistiek project te bouwen. Met haar eigen ervaringen als voorbeeld belichtte ze de kansen, maar ook de uitdagingen, die een samenwerking tussen twee artiesten met een sterk verschillende achtergrond met zich meebrengen, wanneer ze proberen om samen hun visie op een bepaald onderwerp uit te drukken. Het feit alleen al dat zij en een Chinese collega op een gemeenschappelijk project werkten bewijst echter al dat er een glansrijke toekomst in het verschiet ligt voor dergelijke culturele en artistieke uitwisselingen tussen China en Eruopa.

Bereid u voor, Belgische artiesten, want de uitnodiging is verzonden !
Om het seminarie af te sluiten stelde de heer LIU Dawei de China Artists Association voor, en hij nodigde elk Belgisch talent officieel uit en verwelkomde hen om deel te nemen aan de 2017 Beijing International Biennale. Kunstenaars die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen meer informatie vinden omtrent het selectieproces op DEZE LINK.

De namiddag ging verder met een persconferentie die georganiseerd werd om de tentoonstelling te introduceren aan de lokale, Europese en Chinese pers. Een totaal van 40 aanwezigen woonden dit zij-evenement bij, waarbij de heer Liu « Art & Peace », de Biennale en de China Artists Association voorstelde. De heer Tan, Directeur van het Chinees Cultureel Centrum, de heer Baudson en de heer Simonet spraken tevens het publiek toe.

Hooggeplaatste gasten voor de openingsceremonie

Na het seminarie en de persconferentie volgde uiteindelijk de openingsceremonie van de tentoonstelling « Art & Peace » . Sommige schilderijen en beeldhouwwerken werden tentoongesteld in de lobby van het Centrum, en deze keer vond de ceremonie plaats in het auditorium waar ongeveer 140 aanwezigen zich verzamelden.

De heer Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opende de ceremonie met enkele woorden over de bijzondere betekenis die de titel van de tentoonstelling heeft, niet enkel voor België maar voor verschillende Europese landen, in het bijzonder na de recente terorristische aanslagen. Hij drukte zijn hoop uit dat een dergelijk initiatief als voorbeeld zou dienen voor de komende jaren.

Zijne Excellentie Qu Xing, Ambassadeur van de Volksrepubliek China in het Koninkrijk België was tevens aanwezig, en in zijn toespraak toonde hij zijn dankbaarheid voor deze tentoonstelling, als onderdeel van de evenementen die georganiseerd worden ter viering van de 45ste verjaardag van de diplomatieke relaties tussen de Volksrepubliek China en België, en benadrukte nogmaals zijn tevredenheid met de activiteiten van het Chinees Cultureel Centrum tijdens het eerste bestaansjaar.

Daarnaast sprak ook de heer Liu het publiek toe, waarbij hij hun aandacht vestigde op de scherpte, subtiliteit en intensiteit waarmee de Chinese artiesten in deze nieuwe tentoonstelling doorheen hun werk de huidige veranderingen in onze moderne samenleving vatten. Bovendien herhaalde hij zijn uitnodiging aan Belgische artiesten om deel te nemen aan de 7de Beijing International Art Biennale die volgend jaar gehouden wordt. Tot slot nam de heer Baudson het woord, waarin hij stelde erg gelukkig te zijn met de uitnodiging voor het seminarie dat eerder plaatsvond, waarop hij de tentoonstelling alle succes toewenste.

“Art & Peace, The International Tour Exhibition of Contemporary Chinese Works of Art » wordt gehouden in het Chinees Cultureel Centrum tot en met 19 december.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag: 9u30 tot 20u00
Donderdag – vrijdag : 9u30 tot 18u00