Openingsceremonie van de tentoonstelling “The Immortals of a City”

Vanaf 7 december 2017 tot en met 3 januari 2018 organiseert het Chinees Cultureel Centrum in Brussel een internationale fototentoonstelling: ongeveer 50 foto’s van stedelijke sculpturen van de “Europese Hoofdsteden van Cultuur” worden daarbij tentoongesteld. Ter gelegenheid van deze exhibitie werd er op de avond van donderdag 7 december een officiële openingsceremonie in de aanwezigheid van de fotografen georganiseerd. , Eerder in de namiddag hield de wereldberoemde Chinese fotograaf en coauteur van deze tentoonstelling, de heer Zeng Yi, een lezing over hoe China waargenomen wordt door buitenlanders die het land bezoeken.

Meer dan 120 mensen woonden op 7 december de inauguratie van de tentoonstelling “The Immortals of a City” bij.

Het evenement ging in de namiddag van startmet de lezing “China through the eyes of foreigners” door de fotograaf Zeng Yi, waarbij ongeveer 20 mensen aanwezig waren. Zeng Yi presenteerde een prachtige selectie van zijn eigen werk en van zijn vorige en huidige fotografieprojecten. Aan de hand van de foto’s die hij wereldwijd gemaakt heeft, gaf hij het publike de kans om samen met hem de wereld rond te reizen. Hij deelde zijn herinneringen en toonde aan hoe foto’s een illustratie kunnen zijn van  een maatschappij in volle ontwikkeling.. De deelnemers kregen de gelegenheid om vragen te stellen en om met te spreker in dialoog te gaan.

De openingsceremonie van de exhibitie vond ’s avonds plaats in de aanwezigheid van meer dan 120 gasten. Voor de aanvang van de officiële openingsceremonie konden de gasten genieten van een uitstekend optreden van een kwartet.

Voor de gelegenheid  van deze openingsceremonie, had het Chinees Cultureel Centrum het genoegen om Zijne Excellentie ZHANG Ming, Ambassadeur van de Volksrepubliek China bij de Europese Unie, te verwelkomen. Gedurende de openingsceremonie namen een aantal voorname gasten het woord. De heer TAN Shu, Directeur van het Chinees Cultureel Centrum in Brussel, opende de ceremonie en sprak zijn vreugde uit over de gelegenheid die evenementen als deze creëren om het Europese en het Chinese publiek samen te brengen. Directeur TAN Shu werd gevolgd door de heer LI Jianmin, Minister Counselor van de Volksrepubliek China bij de Europese Unie, hij sprak over de diverse culturen van zowel China als Europa. Mevrouw Monica Urian sprak in naam van het Directoraat-Generaal van Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie, had het over de belangrijke mijlpalen van deze tentoonstelling, niet enkel voor het Chinese maar ook voor het Europese publiek. Ze legde uit dat, door de lens van Chinese en Italiaanse fotografen, mensen anders gaan denken over het unieke Europese erfgoed. Uiteindelijk voegde mevrouw Urian toe dat zulke initiatieven uitwisselingen tussen steden aanmoedigen. Mevrouw Julie Patterson, Co-Voorzitter van het China Arts Festival in the EU, verwees naar de voordien georganiseerde activiteiten die een dialoog tussen China en Europa promootten. Daarbij vermeldde ze dat deze tentoonstelling mensen zal inspireren om de bezienswaardigheden in Europa te bezoeken, en dat deze de relatie tussen het Oosten en het Westen zal versterken. De Adjunct-Directeur van het Network of International Cultural Entities, de heer Liu Hong Ge, concludeerde de openingsceremonie met de opmerking dat deze exhibitie mensen zal stimuleren om na te denken overculturele waarden. Hij voegde er ook nog aan toedat we door de wederzijdse kennis te bevorderen, samen meer zullen bereiken. Naast de Ambassadeur en de voorname sprekers waren ook de fotografen van de tentoonstelling aanwezig.

De openingsceremonie van deze tentoonstelling was een uitstekende manier om de Europese Culturele Hoofdsteden vanuit een ander perspectief te ontdekken, maar ook om een inzicht te krijgen in het universum van deze fotografen, alsook hun werk en hun onderlinge samenwerking.

Na de ceremonie mengden de Chinese fotografen zich onder het publiek, wat een symboolvan de bloeiende culturele uitwisselingen tussen China en de Europese Unie was. Een prachtig viooloptreden vergezelde de gasten tijdens deze succesvolle avond.

Deze tentoonstelling is open voor het publiek van maandag tot en met vrijdag, tot en met 3 januari 2018 volgens de openingsuren van het Chinees Cultureel Centrum.