De harmonieuze samensmelting van Westerse en Oosterse culturen in schilderkunst en muziek

Aan de vooravond van de 1ste Editie van de EU-China Kunstdialoog is het Chinees Cultureel Centrum verheugd om de Gezamenlijke Tentoonstelling van Walter VILAIN & YAO Yizhi “Melody” voor te stellen, waarbij een uitzonderlijke selectie van de meest representatieve kunstwerken uit het recente oeuvre van de twee kunstenaars zal worden tentoongesteld.

Voor deze gelegenheid werd een openingsceremonie gehouden in het Centrum waarbij een uniek artistiek en muzikaal optreden van deze twee kunstenaars werd bijgewoond door 150 vooraanstaande gasten, waaronder vertegenwoordigers van de Missie van de Volksrepubliek China in de EU.

Kunst is een prachtige manier om het volle potentieel van culturen te ontdekken en te delen met een breed publiek. Daarom streeft het Chinees Cultureel Centrum er steeds naar om nieuwe kunstenaars te verwelkomen; zowel zij die nog maar net begonnen zijn als ervaren artiesten; en nieuwe kunst- en cultuurhorizonten aan het publiek voor te stellen.

Voor deze gelegenheid werden de kunstwerken van Walter Vilain en YAO Yizhi in de schijnwerpers gezet. Deze twee kunstenaars hebben tijdens hun carrières een culturele uitwisseling bereikt op een mystieke manier door de prachtige samensmelting van afbeeldingen uit de Chinese en Europese culturen.

Om de Walter VILAIN & YAO Yizhi “Melody” Gezamenlijke Tentoonstelling op gepaste wijze te openen als onderdeel van de 1ste Editie van de EU-China Kunstdialoog werd een receptie gehouden in het Chinees Cultureel Centrum in Brussel in aanwezigheid van 150 genodigden. Het Centrum was vereerd Z.Ecx. Ambassadeur ZHANG Ming, de heer Claes, de heer Walter Vilain en YAO Yizhi te verwelkomen.

Z.Ecx. Ambassadeur ZHANG Ming, Hoofd van de Chinese Missie in de EU, opende de ceremonie officieel met een dankwoord: “Het is een waar genoegen om hier vanavond samen te zijn met alle genodigden bij de 1ste CN-EU Dialoog voor de gezamenlijke tentoonstelling van Vilain en YAO. China kent twee zeer bekende personen genaamd YAO: de ene is een basketspeler, de andere is een schilder hier aanwezig vanavond.” Hij vervolgde met enkele bedenkingen: “Een dialoog vindt niet enkel plaats in de kunst, maar ook tussen de kunstenaars en in het bijzonder tussen burgers. De vriendschap tussen de twee kunstenaars is een weerspiegeling van de nauwe uitwisselingen tussen China en Europa die sinds duizend jaar bestaan. Terwijl Chinese schilderijen emoties afbeelden, gaan Europese schilderijen vaker over de realiteit. Beide culturen kunnen een glans toevoegen aan elkaar en elkaar vervolledigen.” Hij besloot zijn toespraak door de groeiende relatie tussen de twee partijen te benadrukken: “Dit jaar is zowel het China-EU Toerisme jaar als het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed, welke steeds een goede basis zijn gebleken voor vruchtbare vriendschappen. Het Belt and Road Initiative zal nog meer uitwisselingen creëren tussen onze twee volkeren en onze samenwerking zal nog duurzamer en degelijker worden. Een evenement zoals dit is betekenisvol, Mr. YAO en Mr. Vilain verdienen ons oprecht respect.”

Vervolgens nam de heer TAN Shu, Directeur van het Chinees Cultureel Centrum in Brussel, het woord en maakte gebruik van de gelegenheid om zijn verheuging uit te spreken over deze nieuwe tentoonstelling: “Aangezien het Centrum een warme huiskamer wil zijn waar culturen van over de hele wereld samenkomen en vermengen, ben ik verheugd om Walter Vilain en YAO Yizhi te verwelkomen; zij zijn de perfecte illustratie van een succesvolle vriendschap tussen Oost en West en het levende bewijs van wat Chinese en Europese culturen kunnen creëren wanneer ze op een respectvolle manier worden gecombineerd.”

De Directeur werd gevolgd door de heer Walter Vilain die innerlijke gedachten deelde met het publiek: “Tijdens mijn leven heb ik me vaak afgevraagd wat het betekent om naar iets te verlangen en vandaag kan ik jullie het antwoord vertellen: verlangen betekent bouwen, op welke manier dan ook, in kunst of in de maatschappij, zodat iedereen zich iedere dag gelukkig kan voelen, individueel of in een gemeenschap, en een thuis kan hebben. Mijn motto is ‘Mensen thuis’.”
Daarna bracht hij hulde aan Rembrandt, de bekende Belgische schilder, en verklaard dat zijn eigen kunst werd geïnspireerd door de diepte, de geestelijkheid, de schoonheid en de vreedzaamheid van de schilderijen van Rembrandt.

Vervolgens drukte de heer YAO Yizhi zijn dankbaarheid uit om samen met de heer Vilain te worden tentoongesteld in het Chinees Cultureel Centrum ter gelegenheid van de 1ste Editie van de EU-China Kunstdialoog. “Mr. Vilain heeft me zoveel bijgebracht tijdens de voorbije decennia. Het warmt mijn hart om dit artistiek moment samen met hem te delen.”

De heer Willy Claes, voormalig Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken in België, besloot de eretoespraken door een verhaal te delen met de heer Vilain, met wie hij een band heeft voor meer dan 50 jaar: “Ik heb Walter Vilain ontmoet tijdens de jaren ’60. Op dat ogenblik was hij reeds een grote en bloeiende kunstenaar. Vandaag is hij nog steeds even nederig zoals toen, maar met een rijkere ziel en een indrukwekkende carrière achter de rug, die alle grenzen van Europa heeft doorkruist.”

De kunstenaars werden vervolgens uitgenodigd om een live demonstratie te geven van hun schilderkunsten, waarbij de muziekcomposities van de heer Vilain werden uitgevoerd door een Belgische Sopraan en een pianist. Tijdens dit optreden voegde de heer Vilain een verbale emotionele noot toe aan zijn kunst door een Vlaams gedicht voor te lezen dat het publiek emotioneerde. De heer YAO schilderde nadien een poëtisch dorp als hulde aan zijn geboorteplaats in China. Chinese diplomaten namen graag deel aan het optreden en lazen Chinese gedichten voor tot groot genoegen van het publiek.

De ceremonie werd afgesloten met de donatie van een schilderij, dat live werd afgewerkt met handgeschreven gedichten door de kunstenaars de heer YAO en de heer Vilain, aan de Missie van de Volksrepubliek China in de EU.

Aan de hand van een ceremonie waarbij een lint werd doorgeknipt werd de tentoonstelling officieel geopend, waarna de prachtige en betekenisvolle kunstwerken van Walter Vilain en YAO Yizhi werden onthuld aan het publiek. Door de vermenging van Chinese en Europese culturen in hun kunst hebben de twee kunstenaars zowel hun vriendschap als de kracht van hun kunstwerken versterkt, waardoor hun beide culturen en erfgoederen toegankelijk worden voor een breder publiek.

De inhuldiging werd beëindigd met een zeer vreugdevolle receptie. De gasten bespraken hun eigen ervaringen, meningen en gedachten over de twee gevierde culturen terwijl ze de schilderijen bewonderden. Kunst bracht alweer verschillende culturen bij elkaar op een vreugdevolle manier.

 

De tentoonstelling “Melody” zal plaats vinden in het Chinees Cultureel Centrum in Brussel tot en met 10 september 2018. Toegang tot de tentoonstelling is gratis van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren van het Chinees Cultureel Centrum.