Chinese Movie Nights – Special Documentary Screenings – China from China

In het kader van het 2de China Arts Festival in the EU worden de traditionele Chinese Movie Nights voor 4 opeenvolgende weken omgetoverd tot de Chinese Documentary Nights. Het speciale programma aan documentaires voor de maand november biedt een mooi aanbod aan kwaliteitsvolle documentaires, die elk een verschillend aspect van de Chinese cultuur belichten : kung fu, porselein, gastronomie enzovoort.

Elke maandag- en woensdagavond tot en met 23 november wordt gewijd aan de vertoning van een documentaire met Engelse ondertiteling, voor een diepgaande ontdekking en een beter begrip van het onderwerp die dag ! Vind hier het volledige programma van de Chinese Documentary Nights.

Zoals gewoonlijk begint de vertoning om 18u30 en is de toegang volledig gratis, maar we willen u vriendelijk verzoeken om u hiervoor in te schrijven per mail naar info@cccbrussels.be of telefonisch naar 02/704.40.20.

Volg de facebookpagina of bezoek de website voor meer informatie over het China Arts Festival in the EU en de rest van het Festivalprogramma !

China from China
Engels, geen ondertitels
28 november 2016
18u30

Samenvatting

Van de 16de tot en met de 18de eeuw werden meer dan 300 miljoen porseleinen goederen verscheept van China naar Europa, om vervolgens wereldwijd verkocht te worden. De enorme vraag naar porselein leidde tot een globale handel, waarbij sommigen hun volledige vermogen spendeerden om het te verzamelen, en anderen er zelfs het leven voor lieten.

Op het hoogtepunt van de porseleinhandel verzamelden China’s heersers gigantische winsten, met 17 700 ton zilver, een derde van de wereldwijde zilverproductie. Aan de gedachte van de enorme winstmogelijkheden probeerden Europese pottenbakkers zelf porselein te produceren. Een bord, gemaakt tussen 1575 en 1587 door Francesco I de Medici in Italië markeert het begin van de porseleinproductie in Europa. Volgens een anekdote zou Koning Augustus II, bekend om zijn voorliefde voor porselein, de chemicus Böttger in de gevangenis hebben laten opsluiten en hem vervolgens te dwingen de vervaardiging van porselein te bestuderen. De productie van porselein was in Europa sindsdien niet langer een droom.

Ten tijde van de Industriële Revolutie gebruikten Britse producenten de stoommachine in de porseleinindustrie, wat hen een competitief voordeel gaf ten opzichte van andere porseleinproducenten in Europa. Van dan af aan werd de Europese porseleinsector steeds volwassener en creatiever.

De documentaire toont hoe porselein de wereld verbindt, van de oudheid tot het heden, van het Oosten tot het Westen en terug. Het biedt een unieke opportuniteit voor het publiek om beter te begrijpen hoe porselein in zowel China en Europa tot ontwikkeling kwam. Meer dan 300 jaar ging voorbij sinds die tijd, maar de dialoog tussen de Chinese en andere culturen, die door de porseleinhandel van start ging, is nooit opgehouden te bestaan.

Dit programma is onder voorbehoud, volg onze facebookpagina om op de hoogte te blijven !